ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป BNR Watersport

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้ได้กับข้อเสนอและข้อตกลงระหว่าง BNR Watersport กับลูกค้าของเธอ การสั่งซื้อสินค้าที่ลูกค้า bnrwatersport.com ของเว็บช็อปยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้  

 1. ข้อมูล 

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ www.bnrwatersport.com ได้รับการรวบรวมอย่างรอบคอบแล้ว อย่างไรก็ตามไม่สามารถยกเว้นได้ว่าข้อมูลบางอย่างไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย BNR Watersport ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเป็นผลจากความไม่ถูกต้องในเว็บไซต์ 

 1. ขั้นตอนการสั่งซื้อและการจัดส่ง

หลังจากที่ทำการสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ bnrwatersport.com ลูกค้าจะได้รับการยืนยันพร้อมด้วยภาพรวมของการสั่งซื้อและค่าใช้จ่ายทั้งหมด BNR Watersport จะจัดส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมล คำสั่งซื้อทั้งหมดจะถูกจัดส่งภายในเจ็ดวันทำการหลังจากที่ BNR Watersport ได้รับเงิน ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค BNR Watersport จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใด ๆ BNR Watersport จะช่วยให้ลูกค้าอัปเดตเกี่ยวกับสถานะการสั่งซื้อของตน

BNR Watersport เก็บหุ้นไว้ในเว็บไซต์“ อัปเดตล่าสุด” อย่างไรก็ตามแม้จะมีความพยายามทั้งหมดของเรารายการก็ไม่สามารถใช้ได้อีกหรือหมด ในกรณีนั้น BNR Watersport จะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด

กำหนดเวลาการส่งมอบคือ 30 วันหลังจากมีการสั่งซื้อ ลูกค้ามีสิทธิ์ถอนตัวเมื่อครบกำหนดเกินกว่าที่กำหนดไว้เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าจะมีระยะเวลาจัดส่งนานขึ้น 

 1. ราคาและการชำระเงิน

ราคาทั้งหมดในเว็บไซต์อยู่ในสกุลเงินยูโรและรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในเว็บไซต์วิธีการชำระเงินทั้งหมดจะปรากฏในรายการ ผลิตภัณฑ์จะถูกจัดส่งทันทีที่ได้รับการชำระเงินทั้งหมด ค่าจัดส่งอยู่ในนามของลูกค้า คุณสามารถดูภาพรวมของค่าขนส่งในเว็บไซต์ได้หรือคุณจะได้รับใบเสนอราคาสำหรับการขนส่ง    

 1. การรักษาชื่อ 

BNR Watersport เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายจนกว่าผลิตภัณฑ์จะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน จากช่วงเวลาที่จัดส่งลูกค้ามีความเสี่ยง 

 1. สิทธิในการถอนตัว

คำสั่งซื้อสามารถยกเลิกและส่งคืนภายในสิบสี่วันนับจากวันส่งมอบสินค้า ต้องส่งคืนสินค้าไปยัง BNR Watersport และสามารถยอมรับได้เมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏในเว็บไซต์เท่านั้น การรับประกันจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการสึกหรอของชุดเกียร์เรือชำรุดหรือเมื่อได้รับความเสียหาย การสึกหรอของการแล่นเรือใบสามารถรับได้เมื่อป้ายเสื้อผ้ายังคงติดอยู่ ต้นทุนสำหรับการคืนสินค้าอยู่ในนามของลูกค้า ทันทีที่ได้รับสินค้าคืน BNR Watersport การชำระเงินคืนจะกระทำภายใน 30 วัน 

 1. คำถามและข้อร้องเรียน

คำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับรายการที่ซื้อสามารถรายงานทางอีเมลได้: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริ. คุณจะได้รับคำตอบโดยเร็วที่สุดภายในห้าวันทำการ 

 1. นโยบายความเป็นส่วนตัว

BNR Watersport ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้ไว้ ข้อมูลนี้ได้รับการจัดการอย่างเป็นความลับ BNR Watersport จะไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนตัวที่ให้มาแก่บุคคลอื่นยกเว้นจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามคำสั่ง (บริษัท ขนส่ง) เมื่อส่งคำสั่งซื้อเราจำเป็นต้องดำเนินการกับชื่อที่อยู่ของใบแจ้งหนี้และที่อยู่จัดส่งและรายละเอียดการชำระเงินเพื่อให้สามารถดำเนินการใบสั่งได้ ข้อมูลการชำระเงินจะใช้เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินของรายการซื้อเท่านั้น 

สถิติผู้เยี่ยมชมในเว็บไซต์ bnrwatersport.com กำลังได้รับการบันทึกไว้ ข้อมูลเช่นจำนวนผู้เข้าชมจำนวนการดูต่อหน้าและความถี่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ภายในเท่านั้นและการปรับปรุงเว็บไซต์ ข้อมูลนี้มีลักษณะโดยทั่วไปที่ไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังผู้เข้าชมแต่ละรายได้ รายละเอียดของผู้เข้าชมยังคงไม่ทราบ  

 1. ข้อจำกัดความรับผิด

รายการทั้งหมดในสต็อกตรงตามมาตรฐานคุณภาพระดับสูงที่จำเป็นสำหรับบทความสัตว์น้ำและเสื้อผ้า BNR Watersport รับประกันว่าสินค้าปราศจากข้อบกพร่องและตรงตามข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป อย่างไรก็ตามหากรายการใด ๆ มีข้อบกพร่องความรับผิดของ BNR Watersport จะ จำกัด อยู่ที่ข้อ 5 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (สิทธิ์ในการถอนคืนเงิน) สำหรับความรับผิดต่อสินค้าใหม่นั้นอยู่กับผู้ผลิต รายการที่ใช้ไม่มีการรับประกัน ผู้ซื้อตกลงในสถานะที่ซื้อสินค้า สำหรับสินค้าที่ใช้แล้วลูกค้ามีสิทธิ์คืนสินค้า (ขวาที่ถอน) BNR Watersport จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ - ทางกายภาพหรือวัสดุ / สาระสำคัญ - ซึ่งเกิดจากการทำงานบกพร่องหรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ในทางที่ผิด ในกรณีที่ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ตามมาที่เกิดจากข้อบกพร่องความรับผิดของ BNR Waterport จะ จำกัด เฉพาะการกู้คืนการเปลี่ยนสินค้าหรือการคืนเงินของราคาซื้อ นอกจากนี้ BNR Watersport จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยเจตนาหรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสมโดยลูกค้า BNR Watersport จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ (ทุกชนิด) อันเป็นผลมาจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัยบนเว็บไซต์ 

 1. เหตุสุดวิสัย

ในกรณีที่สถานการณ์ไม่สามารถระดมทุนเพื่อป้องกันไม่ให้ BNR Watersport สามารถทำสัญญาได้ BNR Watersport มีสิทธิระงับการส่งมอบหรือยกเลิกข้อตกลงโดยแจ้งให้ลูกค้าทราบทางอีเมล BNR Watersport ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเป็นผลจากเหตุสุดวิสัย 

 1. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา.

นอกเหนือจากเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของซึ่งคุณอาจเลือกที่จะรวมไว้ในเว็บไซต์นี้ภายใต้ข้อกำหนดของ BNR Watersport และผู้ให้อนุญาตจะเป็นเจ้าของสิทธิ์ทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้และสงวนสิทธิ์ทั้งหมดนี้ ห้ามใช้, ทำซ้ำและ / หรือตีพิมพ์ตำราหรือกราฟิกโดยการพิมพ์หรือคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก BNR Watersport 

คุณได้รับใบอนุญาตที่ จำกัด เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการดูเนื้อหาที่มีอยู่ใน bnrwatersport.com ผู้เข้าชมไม่สามารถได้รับสิทธิ์ใด ๆ จากข้อมูลในเว็บไซต์ 

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และสอดคล้องกันตามกฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์และคุณยื่นต่อเขตอำนาจศาลที่ไม่ใช่เขตอำนาจศาลของ Netherlandse และศาลของรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ใน Alkmaar เพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทใด ๆ 

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้ได้กับข้อตกลงหรือสัญญาระหว่างลูกค้า (บริษัท และเอกชน) และ BNR Watersport การวางคำสั่งซื้อที่คุณเห็นด้วยกับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้สามารถดูได้ที่ bnrwatersport.com ในขณะใด ๆ 


© 2020 BNR Watersport - สงวนลิขสิทธิ์